مشهد تهران چارتر ارزان پرواز داخلی ارزان بلیط هواپیما چارتر ارزان بلیط فوری بلیط سیستمی کیش بلیط هواپیما آسمان بلیت هواپیما چارتر بلیط چارتر تهیه بلیط هواپیما چارتر بلیط هواپیما چارتر بلیط چارتر هواپیما پرواز چارتر بلیط چارتر مشهد بلیط هواپیما چارتر 724

بلیط هواپیما چارتر 724

بلیط هواپیما چارتر 724 را در سایت ادیبیان با کمترین نرخ و با پشتبانی مطمن آسوده خاطر خرید کنید.

بلیط هواپیمای خود را از سایت ادیبیان نماینده ی چارتر 724 خریداری کنید

ادیبیان نماینده ی رسمی بلیط هواپیما چارتر 724 می باشد.

. نکته ای که در مورد تغییرات نرخ بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 وجود دارد ان هست که به طور کلی هر چه بیشتر به زمان پرواز نزدیک می شویم نرخ بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 چیپ می شود تا زودتر به فروش برسد . اگر قرارداد بلیط هواپیما چارتر 724 بین یک بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده و یک بلیط هواپیما چارتر 724 کننده انجام شود مسئولیت فروش کامل ظرفیت بلیط هواپیما چارتر 724 شده و ریسک آن که در اینجا منظور صندلی های هواپیما است نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده است . کسانی که قصد مسافرت و خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما رادارند باید به بلیط هواپیما چارتر 724 کننده آن ( دفتر خدمات مسافرتی ) مراجعه نمایند . در این روش به آن شرکت هواپیمایی ، بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده و به آن دفتر خدمات مسافرتی بلیط هواپیما چارتر 724 کننده می گویند . شایان ذکر است مسئولیت قیمت گذاری نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده است و بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده وظیفه ای در این خصوص ندارد . شایان ذکر است مسئولیت قیمت گذاری نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده است و بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده وظیفه ای در این خصوص ندارد . دلیل این موضوع آن است که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده بیم آن دارد که ممکن است همه ظرفیت اجاره شده پر نشود اما در صورتی که احساس کند تقاضا برای آن بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 زیاد است و درواقع مسافرت زیادی قرار هست در ان زمان انجام شود ممکن هست قیمت تیکت خویشتن را بالا رفتن دهد .

بلیط هواپیما چارتر 724

شایان صحبت می باشد مسئولیت قیمت گذاری نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده هست و بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده وظیفه ای در این خصوص ندارد . به همین دلیل ، نرخ بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 ثابت نیست و در مقاطع مختلف زمانی دارای نوسان می شود چراکه بلیط هواپیما چارتر 724کننده سعی دارد با کاهش یا بالا رفتن بلیت هواپیما در لحظات مختلف از یک سو اتمام صندلی هایی را که از خطوط هواپیمایی رهن و اجاره نموده به فروش رسیدند و از سوی طرف مقابل ، از عواید مالی واقتصادی مناسبی استفاده کرده شود

بلیط هواپیما چارتر 724

. به همین برهان ، نرخ تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 بدون تغییر نیست و در مقاطع مختلف زمانی مالکیت نوسان می شود برای چی که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده سعی دارد با کاهش یا زیاد تیکت هواپیما در لحظات مختلف از یک سو اتمام صندلی هایی را که از خطوط هواپیمایی رهن و اجاره نموده به فروش رسیدند و از سوی طرف مقابل ، از عواید مالی واقتصادی مناسبی استفاده کرده شود . به همین برهان ، نرخ تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 بدون تغییر نیست و در مقاطع مختلف زمانی دارای نوسان می شود چراکه بلیط هواپیما چارتر 724 کننده سعی دارد با کاهش یا بالا رفتن بلیت هواپیما در لحظات مختلف از یک سو تمام صندلی هایی را که از ایرلاین اجاره نموده به فروش رسیدند و از سوی طرف مقابل ، از عواید مالی مناسبی استفاده کرده شود . چنانچه قرارداد بلیط هواپیما چارتر 724 مابین یک بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده و یک بلیط هواپیما چارتر 724 کننده انجام شود مسئولیت فروش کامل ظرفیت بلیط هواپیما چارتر 724 شده و ریسک این که در این جا منظور صندلی های هواپیما می باشد نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده می باشد . در آن روش به این شرکت هواپیمایی ، بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده و به این آژانس سرویس مسافرتی بلیط هواپیما چارتر 724 کننده می گویند . تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 نوعی از تیکت های سفر های هواپیمایی می باشد که غالباً با شرکت ها سرویس مسافرتی ( شرکت خدمات مسافرتی های مسافرتی ) به فروش می رسد . چنانچه قرارداد بلیط هواپیما چارتر 724 وسط یک بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده و یک بلیط هواپیما چارتر 724 کننده انجام شود مسئولیت فروش کامل ظرفیت بلیط هواپیما چارتر 724 شده و ریسک این که در آن جا منظور صندلی های هواپیما می باشد نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده می باشد . در آن روش به این شرکت هواپیمایی ، بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده و به این آژانس سرویس مسافرتی بلیط هواپیما چارتر 724 کننده می گویند . در واقع آن شرکت ها طی مذاکره با شرکت های هواپیمایی درصدی از ظرفیت ایشان را بابت خویشتن کرایه می نمایند و خویشتن مسئول فروش این ظرفیت می شوند . برهان آن موضوع این می باشد که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده نگران این دارد که ممکن است همه ظرفیت اجاره شده پر نشود اما در صورتی که احساس کند تقاضا برای آن بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 زیاد است و درواقع مسافرت زیادی قرار است در آن زمان انجام شود ممکن است قیمت بلیط خود را افزایش دهد . شایان ذکر است مسئولیت قیمت گذاری نیز بر عهده بلیط هواپیما چارتر 724 کننده است و بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده وظیفه ای در این خصوص ندارد . به عبارت دیگر در صورتی که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ( دفتر خدمات مسافرتی ) نتواند همه ظرفیتی را که اجاره نموده است ، استفاده کند یا به فروش برساند بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده ( شرکت هواپیمایی ) تعهدی ندارد و او مبلغ اجاره منعقد شده را دریافت خواهد نمود . نکته ای که در مورد تغییرات نرخ بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 وجود دارد آن است که به طور کلی هر چه بیشتر به زمان سفر نزدیک می شویم قیمت تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 حداقل هزینه می شود تا زودتر به فروش رساند . برهان آن موضوع این می باشد که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده نگران این دارد که ممکن می باشد همه ظرفیت رهن و اجاره شده پر نشود اما در صورتی که احساس کند تقاضا برای آن بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 زیاد است و درواقع مسافرت زیادی قرار است در آن زمان انجام شود ممکن است قیمت بلیط خود را زیاد دهد . به عبارت طرف مقابل در حالی که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ( آژانس سرویس مسافرتی ) نتواند همه ظرفیتی را که رهن و اجاره نموده می باشد ، لازم کند یا به فروش رسیدند بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده ( شرکت هواپیمایی ) تعهدی ندارد و او مبلغ اجاره منعقد شده را دریافت خواهد نمود . در واقع این دفترها طی مذاکره با شرکت های هواپیمایی قسمتی از ظرفیت آنها را برای خود کرایه می نمایند و خود مسئول فروش آن ظرفیت می شوند . به همین دلیل ، نرخ بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 ثابت نیست و در مقاطع مختلف زمانی دارای نوسان می شود چراکه بلیط هواپیما چارتر 724 کننده سعی دارد با کاهش یا افزایش بلیط هواپیما در لحظات مختلف از یک سو تمام صندلی هایی را که از ایرلاین اجاره نموده به فروش برساند و از سوی دیگر ، از عواید اقتصادی مناسبی بهره مند شود . کسانی که قصد مسافرت و خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما رادارند باید به بلیط هواپیما چارتر 724 کننده آن ( دفتر خدمات مسافرتی ) مراجعه نمایند . بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 نوعی از بلیط های پرواز های هواپیمایی است که غالباً توسط دفترها خدمات مسافرتی ( آژانس های مسافرتی ) به فروش می رسد . نکته ای که در مورد تغییرات نرخ بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 وجود دارد آن است که به طور کلی هر چه بیشتر به زمان پرواز نزدیک می شویم بهای بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 ارزان می شود تا زودتر به فروش برسد . به عبارت دیگر در صورتی که بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ( دفتر خدمات مسافرتی ) نتواند همه ظرفیتی را که رهن و اجاره نموده هست ، لازم کند یا به فروش رسیدند بلیط هواپیما چارتر 724 دهنده ( شرکت هواپیمایی ) وفاداری ندارد و وی مبلغ رهن و اجاره منعقد شده را گرفتن خواهد نمود . کسانی که قصد مسافرت و گرفتن تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما رادارند به الجبار به بلیط هواپیما چارتر 724 کننده این ( شرکت خدمات مسافرتی ) مراجعه نمایند . در واقع آن شرکت ها طی مذاکره با شرکت های هواپیمایی قسمتی از ظرفیت آن ها را جهت خویش کرایه می نمایند و خویش مسئول فروش ان ظرفیت می شوند . در واقع این دفترها طی مذاکره با شرکت های هواپیمایی قسمتی از ظرفیت آنان را جهت خویش کرایه می نمایند و خویش مسئول فروش ان ظرفیت می شوند . برخی در مسیر های بیشترین رفت و آمد ، بلیت های بلیط هواپیما چارتر 724ی جهت شرکت های هواپیمایی نیز مناسب هست به آن ترتیب خطوط پروازی ها می توانند ماکزیمم ظرفیت خویش را با قیمت مناسب به بلیط هواپیما چارتر 724 کننده کرایه دهند تا دیگر دغدغه ای در مورد فروش بخشی ان نداشته هستند . خرید بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما نکته قابل توجه دیگر در مورد بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 ان هست که برخی مسیر ها مثل مشهد ، کیش ، استانبول ، دبی و ... همیشه با استقبال مسافران مواجه هستند و در مقاطع زمان بلندتری مثلاً در تمام طول سال در اجاره بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ها هستند و همه بلیط های آن ها بلیط هواپیما چارتر 724ی است . اکثر در مسیر های پرتردد ، بلیط های بلیط هواپیما چارتر 724ی برای شرکت های هواپیمایی نیز مناسب هست به این ترتیب خطوط پروازی ها می توانند ماکزیمم ظرفیت خویش را با قیمت مناسب به بلیط هواپیما چارتر 724 کننده کرایه دهند تا دیگر دغدغه ای در مورد فروش بخشی ان نداشته می باشند . مثلا در زمانی مثل عید نوروز یا فصل دومین فصل یا بعضی مناسبت های مذهبی ، ملی و یا روزهای جمعه و مناسبنی4 منفرد درخواست بابت سفر ماکزیمم می باشد و نرخ تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 زیاد می یابد ولی در برخی زمان های دیگر مثل در شرایط بدی آب و هوا که سفر کمتر انجام می شود قیمت بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 کاهش می یابد . این حادثه یعنی بالا رفتن و کاهش قیمت بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 ، به کررات در سال اتفاق می افتد . خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما نکته قابل توجه دیگر در مورد بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 آن است که برخی مسیر ها مثل مشهد ، کیش ، استانبول ، دبی و ... همیشه با استقبال مسافران مواجه هستند و در مقاطع زمان بلندتری مثلاً در تمام طول سال در اجاره بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ها هستند و همه بلیط های آنها بلیط هواپیما چارتر 724ی است . آن رخداد یعنی زیاد و کاهش قیمت تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 ، به کررات در سال رخداد می افتد . بعضی در مسیر های شلوغ ترین ، تیکت های بلیط هواپیما چارتر 724ی بابت شرکت های هواپیمایی نیز مناسب هست به این ترتیب خطوط پروازی ها می توانند ماکزیمم ظرفیت خویش را با قیمت مناسب به بلیط هواپیما چارتر 724 کننده کرایه دهند تا دیگر دغدغه ای در مورد فروش بخشی ان نداشته هستند . مثلا در زمانی مثل عید نوروز یا فصل تابستان یا برخی مناسبت های مذهبی ، ملی و یا تعطیلات منحصر به فرد تقاضا برای سفر زیاد است و نرخ بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 افزایش می یابد ولی در بعضی زمان های طرف مقابل مثل در شرایط بدی اب و هوا که سفر کمتر انجام می شود قیمت تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 کاهش می یابد . گرفتن تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما نکته قابل توجه طرف مقابل در مورد تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 ان هست که برخی مسیر ها مثل مشهد ، کیش ، مرکز تجاری ترکیه ، دبی و ... همیشه با استقبال مسافران مواجه هستند و در مقاطع زمان بلندتری مثلاً در تمام طول سال در اجاره بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ها هستند و همه بلیت های آن ها بلیط هواپیما چارتر 724ی هست . این حادثه یعنی بالا رفتن و کاهش قیمت بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 ، به کررات در سال حادثه می افتد . خرید تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما نکته قابل توجه طرف مقابل در مورد تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 این می باشد که بعضی مسیر ها مثل مشهد ، کیش ، شهر گردشگری ترکیه ، پایتخت امارات دبی و ... همیشه با استقبال مسافران مواجه هستند و در مقاطع زمان بلندتری مثلاً در تمام طول سال در اجاره بلیط هواپیما چارتر 724 کننده ها هستند و همه بلیط های آنها بلیط هواپیما چارتر 724ی است . مثلا در زمانی مثل عید نوروز یا فصل تابستان یا بعضی مناسبت های مذهبی ، ملی و یا روزهای جمعه و مناسبنی4 منفرد درخواست بابت سفر ماکزیمم می باشد و نرخ تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 زیاد می یابد در عوض در بعضی زمان های طرف مقابل مثل در شرایط بدی اب و هوا که سفر کمتر انجام می شود قیمت تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 کاهش می یابد . آن رخداد یعنی زیاد و کاهش قیمت تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 ، به کررات در سال رخداد می افتد . بلیط هواپیما چارتر 724 در چند شاخه در پرواز های هوایی کاربرد دارد که در ادامه به شرح هر یک از آنها می پردازیم . همانطور که متوجه شدید واژه بلیط هواپیما چارتر 724 تنها در بلیط های هواپیما خلاصه نمی شود و در بسیاری از خدمات مفهوم دارد اما از آنجا که موضوع اصلی این مقاله سفر های هوایی و بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما است به صورت دقیقتر فقط راجع به بلیط هواپیما چارتر 724 در هواپیما صحبت می کنیم . در واقع بلیط هواپیما چارتر 724 به سرویسی گفته می شود که در طی ان ، سهمی از رووم های یک هتل ، صندلی های یک هواپیما ، قطار ، اتوبوس و ... و در برخی موارد تمامی آن ها ، به صورت یک جا اجاره داده شده می شود و شرکت اجاره کننده از طریق کانال های خود اقدام به فروش آن ها می نماید . واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ( charter ) به معنی در کل کرایه دادن و رهن و اجاره دادن هست . در واقع بلیط هواپیما چارتر 724 کردن به معنی گرفتن یا رهن و اجاره عمده هست شاید نکته قابل تذکر ان هست که وقتی آن اقدام انجام می شود در کل مبلغ ارزانتری نسبت به زمانی که قرار است به ازای هر واحد مبلغی پرداخت شود جابجا می شود . در واقع بلیط هواپیما چارتر 724 به خدمتی گفته می شود که در طی این ، درصدی از رووم های یک هتل ، صندلی های یک هواپیما ، قطار ، اتوبوس و ... و در بعضی موارد تمامی ایشان ، به حال یک جا رهن و اجاره داده شده می شود و شرکت رهن و اجاره کننده از کانال کانال های خویش عمل به فروش آنان می نماید . گرفتن بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما جهت گرفتن بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما می توانید از فرم روی همین صفحه لازم نمایید . در واقع بلیط هواپیما چارتر 724 کردن به معنی گرفتن یا رهن و اجاره عمده هست شاید نکته قابل تذکر ان هست که وقتی آن عمل انجام می شود در کل مبلغ کم هزینه تر نسبت به زمانی که قرار هست به در عوض هر واحد مبلغی خرید شود جابجا می شود . بعد از مشخص شدن واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ، سوالی که پیش می آید کاربرد ان در سفر های هوایی هست . پس از مشخص شدن واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ، سوالی که پیش می آید کاربرد آن در پرواز های هوایی است . بلیط هواپیما چارتر 724 در چند شاخه در پرواز های هوایی کاربرد دارد که در ادامه به شرح هر یک از ایشان می پردازیم . همانطور که متوجه شدید واژه بلیط هواپیما چارتر 724 فرد در تیکت های هواپیما خلاصه نمی شود و در اکثر از سرویس مفهوم دارد در عوض از آن سو که موضوع اصلی آن مقاله سفر های هوایی و بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما هست به حال صحیح تر فقط مربوط به به بلیط هواپیما چارتر 724 در هواپیما صحبت می کنیم . نسبتا از اشخاصی که قصد مسافرت دارند هنگام تدارک تیکت هواپیما دنبال تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 می گردند در عوض مناسب تر می باشد قبل از هرگونه عمل ، مقداری در مورد مفهموم کلمه بلیط هواپیما چارتر 724 و سپس تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 و سفر بلیط هواپیما چارتر 724 پردازش ها کسب نماییم اگرچه به دنبال گرفتن بلیت هواپیما بوده می باشید اجبارا به واژه بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 تصادف کرده اید . در واقع بلیط هواپیما چارتر 724 کردن به معنی گرفتن یا رهن و اجاره عمده هست شاید نکته قابل تذکر ان است که وقتی این اقدام انجام می شود در کل مبلغ مفت تر نسبت به زمانی که قرار است به ازای هر واحد مبلغی پرداخت شود جابجا می شود . واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ( charter ) به معنی دربست کرایه دادن و اجاره دادن است اگر به دنبال خرید بلیط هواپیما بوده باشید حتما به واژه بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 برخورد کرده اید . خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما برای خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما می توانید از فرم روی همین صفحه لازم نمایید . در واقع بلیط هواپیما چارتر 724 به سرویسی گفته می شود که در طی این ، درصدی از رووم های یک هتل ، صندلی های یک هواپیما ، قطار ، اتوبوس و ... و در بعضی موارد تمامی آنان ، به حال یک جا رهن و اجاره داده شده می شود و شرکت رهن و اجاره کننده از کانال کانال های خویش عمل به فروش آنها می نماید . همانطور که متوجه شدید واژه بلیط هواپیما چارتر 724 تنها در بلیط های هواپیما خلاصه نمی شود و در بسیاری از خدمات مفهوم دارد اما از آنجا که موضوع اصلی این مقاله سفر های هوایی و بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما است به صورت دقیقتر فقط راجع به بلیط هواپیما چارتر 724 در هواپیما صحبت می کنیم . خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما برای خرید بلیط بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما می توانید از فرم بالای همین صفحه استفاده نمایید . بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 نوعی از بلیت های پرواز های هواپیمایی هست که غالباً توسط دفترها خدمات مسافرتی ( شرکت های مسافرتی ) به فروش می رسد . در نتیجه از مشخص شدن واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ، سوالی که پیش می آید کاربرد این در سفر های هوایی می باشد . اکثرا از شخصیت هایی که قصد مسافرت دارند هنگام تدارک تیکت هواپیما دنبال تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 می گردند شاید عالی تر هست قبل از هرگونه عمل ، مقداری در مورد مفهموم کلمه بلیط هواپیما چارتر 724 و سپس بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 و سفر بلیط هواپیما چارتر 724 داده ها کسب نماییم . بلیط هواپیما چارتر 724 در چند شاخه در پرواز های هوایی کاربرد دارد که در ادامه به شرح هر یک از آنها می پردازیم . واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ( charter ) به معنی دربست کرایه دادن و اجاره دادن است اگر به دنبال گرفتن تیکت هواپیما بوده می باشید اجبارا به واژه بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 تصادف کرده اید . گرفتن بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما جهت گرفتن بلیت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما می توانید از فرم روی همین صفحه لازم نمایید . همانطور که متوجه شدید واژه بلیط هواپیما چارتر 724 تنها در بلیط های هواپیما خلاصه نمی شود و در بسیاری از خدمات مفهوم دارد اما از آنجا که موضوع اصلی این مقاله سفر های هوایی و تیکت بلیط هواپیما چارتر 724 هواپیما هست به حال صحیح تر فقط مربوط به به بلیط هواپیما چارتر 724 در هواپیما صحبت می کنیم . واژه بلیط هواپیما چارتر 724 ( charter ) به معنی در کل کرایه دادن و رهن و اجاره دادن می باشد


بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.