خرید اینترنتی بلیط هواپیما

خرید اینترنتی بلیط هواپیما بهترین مرکز فروش بلیط هست که می شود با چند کلیک راحت در مقام مقایسه و جستجو نمایید چارتر 118 اولین خرید آنلاین بلیط چارتر و سیستمی- بلیط چارتر هواپیما ارزان ترین نرخ بلیت پرواز های چارتر مشهد چارتر کیش چارتر تهران شیراز اصفهان مشهد . با سایت چارتر بلیط می توانید ارزانترین بلیط چارتر مسیرهای مختلف را از بین سایت های مختلف فروش بلیط هواپیما یافته و خرید بلیط خود را در ارزان ترین سایت
این مطالب از کانال

Charter721.ir

ربات چارتر 724 جمع آوری شده است:
آفر های ویژه امروز 1399/1/3 10:59 ???? ✈ مشهد به تهران یکشنبه 1/3 قیمت118,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت129,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران یکشنبه 1/3 قیمت100,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 1/5 قیمت120,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران یکشنبه 1/3 قیمت114,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت124,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران یکشنبه 1/3 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز دوشنبه 1/4 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران یکشنبه 1/3 قیمت121,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه یکشنبه 1/3 قیمت125,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ عسلویه به تهران سه شنبه 1/5 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به عسلویه چهار شنبه 1/6 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت160,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس چهار شنبه 1/6 قیمت160,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ اردبیل به تهران پنج شنبه 1/7 قیمت148,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بوشهر سه شنبه 1/5 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به تهران دوشنبه 1/4 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به ارومیه شنبه 1/9 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ارومیه به تهران جمعه 1/8 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به آبادان دوشنبه 1/4 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به تهران یکشنبه 1/3 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ زاهدان به تهران یکشنبه 1/3 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به زاهدان دوشنبه 1/4 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به مشهد یکشنبه 1/3 قیمت100,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به بوشهر سه شنبه 1/5 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به مشهد سه شنبه 1/5 قیمت175,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به مشهد یکشنبه 1/3 قیمت125,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به ساری چهار شنبه 1/6 قیمت150,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ رشت به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت205,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به مشهد یکشنبه 1/3 قیمت120,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به آبادان شنبه 1/9 قیمت198,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به اصفهان جمعه 1/8 قیمت251,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به شیراز دوشنبه 1/4 قیمت132,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به اهواز دوشنبه 1/4 قیمت144,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به یزد شنبه 1/9 قیمت220,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تبریز شنبه 1/9 قیمت205,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت210,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به ساری پنج شنبه 1/7 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به شیراز پنج شنبه 1/7 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به آبادان سه شنبه 1/5 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :09167599863 ????موبایل:09168515241 ????آدرس سایت:charter721.ir @charter721
آفر های ویژه امروز 1399/1/3 20:59 ???? ✈ مشهد به تهران دوشنبه 1/4 قیمت110,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت129,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران یکشنبه 1/10 قیمت108,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 1/5 قیمت123,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت124,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت124,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز چهار شنبه 1/6 قیمت136,200 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه دوشنبه 1/4 قیمت132,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 1/5 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ عسلویه به تهران جمعه 1/8 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به عسلویه چهار شنبه 1/6 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت160,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس چهار شنبه 1/6 قیمت160,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به تهران دوشنبه 1/4 قیمت130,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بوشهر سه شنبه 1/5 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به ارومیه دوشنبه 1/4 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ارومیه به تهران یکشنبه 1/10 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به آبادان پنج شنبه 1/7 قیمت168,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به تهران سه شنبه 1/5 قیمت168,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به مشهد یکشنبه 1/3 قیمت110,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به ساری یکشنبه 1/10 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت171,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ رشت به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت190,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به آبادان جمعه 1/8 قیمت230,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به اصفهان شنبه 1/9 قیمت251,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به اهواز دوشنبه 1/4 قیمت132,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به شیراز دوشنبه 1/4 قیمت132,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تبریز شنبه 1/9 قیمت205,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت210,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به ساری پنج شنبه 1/7 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به آبادان سه شنبه 1/5 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به شیراز دوشنبه 1/4 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :09167599863 ????موبایل:09168515241 ????آدرس سایت:charter721.ir @charter721
آفر های ویژه امروز 1399/1/4 10:59 ???? ✈ تهران به مشهد سه شنبه 1/5 قیمت109,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به تهران سه شنبه 1/5 قیمت109,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت110,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 1/5 قیمت120,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت106,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت106,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز سه شنبه 1/5 قیمت124,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت124,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت148,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه چهار شنبه 1/6 قیمت148,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ عسلویه به تهران جمعه 1/8 قیمت120,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به عسلویه جمعه 1/8 قیمت130,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس یکشنبه 1/10 قیمت129,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران سه شنبه 1/5 قیمت129,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به تهران سه شنبه 1/5 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بوشهر سه شنبه 1/5 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ارومیه به تهران دوشنبه 1/4 قیمت127,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به ارومیه چهار شنبه 1/6 قیمت145,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به تهران سه شنبه 1/5 قیمت160,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به آبادان سه شنبه 1/5 قیمت160,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ زاهدان به تهران پنج شنبه 1/7 قیمت139,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به زاهدان شنبه 1/9 قیمت139,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به مشهد شنبه 1/9 قیمت142,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به مشهد پنج شنبه 1/7 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به ساری چهار شنبه 1/6 قیمت150,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ رشت به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت190,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به آبادان شنبه 1/9 قیمت198,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به اصفهان شنبه 1/9 قیمت251,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به اهواز دوشنبه 1/11 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به شیراز دوشنبه 1/11 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ یزد به اهواز شنبه 1/9 قیمت220,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به یزد پنج شنبه 1/7 قیمت220,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تبریز شنبه 1/9 قیمت215,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت215,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به ساری پنج شنبه 1/7 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به آبادان سه شنبه 1/5 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :09167599863 ????موبایل:09168515241 ????آدرس سایت:charter721.ir @charter721
آفر های ویژه امروز 1399/1/4 20:59 ???? ✈ مشهد به تهران سه شنبه 1/5 قیمت109,940 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد یکشنبه 1/10 قیمت120,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز یکشنبه 1/10 قیمت129,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت129,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز سه شنبه 1/5 قیمت90,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت106,300 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز سه شنبه 1/5 قیمت101,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت101,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه چهار شنبه 1/6 قیمت148,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران یکشنبه 1/10 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به عسلویه پنج شنبه 1/7 قیمت140,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ عسلویه به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس چهار شنبه 1/6 قیمت160,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران سه شنبه 1/5 قیمت161,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بوشهر سه شنبه 1/5 قیمت142,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به تهران سه شنبه 1/5 قیمت142,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ ارومیه به تهران یکشنبه 1/10 قیمت102,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به ارومیه یکشنبه 1/10 قیمت102,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به تهران سه شنبه 1/5 قیمت160,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به آبادان پنج شنبه 1/7 قیمت168,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ زاهدان به تهران سه شنبه 1/5 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به زاهدان سه شنبه 1/5 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به مشهد شنبه 1/9 قیمت142,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به تبریز جمعه 1/8 قیمت142,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به بندرعباس شنبه 1/9 قیمت201,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به مشهد شنبه 1/9 قیمت221,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به مشهد پنج شنبه 1/7 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به ساری یکشنبه 1/10 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ رشت به مشهد پنج شنبه 1/7 قیمت205,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به آبادان شنبه 1/9 قیمت230,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به شیراز شنبه 1/9 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به اهواز شنبه 1/9 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تبریز شنبه 1/9 قیمت215,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به شیراز شنبه 1/9 قیمت220,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به شیراز یکشنبه 1/10 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به ساری پنج شنبه 1/7 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به شیراز یکشنبه 1/10 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به آبادان شنبه 1/9 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :09167599863 ????موبایل:09168515241 ????آدرس سایت:charter721.ir @charter721
آفر های ویژه امروز 1399/1/5 10:59 ???? ✈ تهران به مشهد چهار شنبه 1/6 قیمت113,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به تهران پنج شنبه 1/7 قیمت118,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت122,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 1/5 قیمت123,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز چهار شنبه 1/6 قیمت114,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت120,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز سه شنبه 1/5 قیمت99,128 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران سه شنبه 1/5 قیمت101,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت148,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه چهار شنبه 1/6 قیمت148,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ عسلویه به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به عسلویه پنج شنبه 1/7 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس جمعه 1/8 قیمت129,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران شنبه 1/9 قیمت129,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بوشهر پنج شنبه 1/7 قیمت142,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت142,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ ارومیه به تهران یکشنبه 1/10 قیمت102,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به ارومیه شنبه 1/9 قیمت102,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به تهران پنج شنبه 1/7 قیمت159,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به آبادان جمعه 1/8 قیمت159,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به زاهدان شنبه 1/9 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ زاهدان به تهران سه شنبه 1/5 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به تبریز شنبه 1/9 قیمت142,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به مشهد شنبه 1/9 قیمت142,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به بندرعباس شنبه 1/9 قیمت201,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به مشهد شنبه 1/9 قیمت221,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به مشهد یکشنبه 1/10 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به ساری یکشنبه 1/10 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ رشت به مشهد شنبه 1/9 قیمت205,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به آبادان شنبه 1/9 قیمت230,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به اصفهان شنبه 1/9 قیمت251,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به اهواز شنبه 1/9 قیمت147,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به شیراز شنبه 1/9 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به اهواز شنبه 1/9 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تبریز شنبه 1/9 قیمت215,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به شیراز شنبه 1/9 قیمت220,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به شیراز پنج شنبه 1/7 قیمت245,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به شیراز یکشنبه 1/10 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به آبادان شنبه 1/9 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :09167599863 ????موبایل:09168515241 ????آدرس سایت:charter721.ir @charter721
آفر های ویژه امروز 1399/1/5 20:59 ???? ✈ مشهد به تهران پنج شنبه 1/7 قیمت118,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد پنج شنبه 1/7 قیمت118,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز یکشنبه 1/10 قیمت129,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران یکشنبه 1/10 قیمت150,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز چهار شنبه 1/6 قیمت130,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز چهار شنبه 1/6 قیمت95,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران چهار شنبه 1/6 قیمت104,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه شنبه 1/9 قیمت132,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 1/12 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به عسلویه پنج شنبه 1/7 قیمت141,200 تومان???? خرید آنلاین ✈ عسلویه به تهران پنج شنبه 1/7 قیمت141,200 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران شنبه 1/9 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس شنبه 1/9 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بوشهر به تهران یکشنبه 1/10 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بوشهر شنبه 1/9 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به ارومیه شنبه 1/9 قیمت102,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ ارومیه به تهران یکشنبه 1/10 قیمت127,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به آبادان یکشنبه 1/10 قیمت160,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به تهران یکشنبه 1/10 قیمت165,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به زاهدان دوشنبه 1/11 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به بندرعباس شنبه 1/9 قیمت201,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به مشهد شنبه 1/9 قیمت221,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ ساری به مشهد پنج شنبه 1/7 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به ساری یکشنبه 1/10 قیمت148,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ رشت به مشهد شنبه 1/9 قیمت205,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به آبادان شنبه 1/9 قیمت251,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به شیراز دوشنبه 1/11 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به اهواز دوشنبه 1/11 قیمت172,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به شیراز یکشنبه 1/10 قیمت254,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تبریز یکشنبه 1/10 قیمت254,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به آبادان دوشنبه 1/11 قیمت197,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ آبادان به شیراز دوشنبه 1/11 قیمت197,800 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :09167599863 ????موبایل:09168515241 ????آدرس سایت:charter721.ir @charter721
و در وب سایت چارتر 724 charter 724 رباط چارتر 724

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.