پرواز مشهد

پرواز مشهد ساده ترین سامانه فروش بلیط است که می شود با دو یا سه کلیک آسان در مقام مقایسه و خرید نمایید چارتر 724 | خرید اینترنتی بلیط هواپیما چارتر کلیه خطوط هواپیمایی کشور به صورت آنلاین - بلیط چارتر کلیه مسیرها - بلیط ارزان مشهد، کیش، سیستم نمایش و فروش کلیه پرواز های سیستمی و چارتری ایران کلیه مسیرهای پروازی ارزان لحظه آخری چارتری آفری تهران ارزان شیراز ارزان خرید آنلاین | بلیت ...
این مطالب از کانال

کیش تیک ✔️⁩

ربات چارتر 724 جمع آوری شده است:
آفر های ویژه امروز 1398/11/20 22:10 ???? ✈ مشهد به تهران سه شنبه 11/22 قیمت190,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد یکشنبه 11/27 قیمت205,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران دوشنبه 11/21 قیمت96,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش جمعه 11/25 قیمت156,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز یکشنبه 11/27 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت150,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز جمعه 11/25 قیمت180,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه چهار شنبه 11/23 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/21 09:10 ???? ✈ اصفهان به تهران یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران سه شنبه 11/22 قیمت114,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش جمعه 11/25 قیمت156,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران دوشنبه 11/21 قیمت198,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز دوشنبه 11/28 قیمت238,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران یکشنبه 11/27 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت155,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز جمعه 11/25 قیمت175,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 11/22 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه چهار شنبه 11/23 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/21 13:59 ???? ✈ مشهد به تهران سه شنبه 11/22 قیمت171,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد شنبه 11/26 قیمت205,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان چهار شنبه 11/23 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران سه شنبه 11/22 قیمت104,940 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت153,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز دوشنبه 11/28 قیمت238,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران شنبه 11/26 قیمت248,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت217,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت217,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت165,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز جمعه 11/25 قیمت180,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه سه شنبه 11/22 قیمت159,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 11/22 قیمت159,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران سه شنبه 11/22 قیمت239,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس پنج شنبه 11/24 قیمت239,100 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/21 14:10 ???? ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران سه شنبه 11/22 قیمت104,940 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت146,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت236,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 11/22 قیمت236,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت217,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت217,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت165,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز جمعه 11/25 قیمت180,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 11/22 قیمت159,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه سه شنبه 11/22 قیمت159,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس پنج شنبه 11/24 قیمت239,100 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
خرید کنسرتهای جزیره کیش با اپلیکیشن کیش تیک✅ همین حالا دانلود کنید و کنسرت خواننده محبوب خودتون رو رزرو کنید. کیش تیک ✅ فراتر از یک اپلیکیشن لینکهای دانلود???????? گوگل پلی: ‏https://play.google.com/store/apps/details?id=tik.kish مایکت: https://myket.ir/app/kish.tik توجه ⚠️ در کافه سیبچه جهت ای یو اس بزودی منتشر می گردد.
آفر های ویژه امروز 1398/11/21 14:30 ???? ✈ مشهد به تهران سه شنبه 11/22 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به مشهد دوشنبه 11/28 قیمت205,900 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به تهران سه شنبه 11/22 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران سه شنبه 11/22 قیمت104,940 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت146,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت236,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز دوشنبه 11/28 قیمت238,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت217,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت217,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت165,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز جمعه 11/25 قیمت180,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 11/22 قیمت121,500 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه سه شنبه 11/22 قیمت159,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به بندرعباس پنج شنبه 11/24 قیمت239,100 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/21 22:10 ???? ✈ اصفهان به تهران سه شنبه 11/22 قیمت161,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران سه شنبه 11/22 قیمت120,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت146,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 11/22 قیمت226,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت245,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران دوشنبه 11/21 قیمت196,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت220,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت155,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز دوشنبه 11/28 قیمت180,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران سه شنبه 11/22 قیمت140,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه پنج شنبه 11/24 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/22 09:10 ???? ✈ اصفهان به تهران سه شنبه 11/22 قیمت161,700 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران سه شنبه 11/22 قیمت115,956 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت153,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز پنج شنبه 11/24 قیمت198,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ اهواز به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت239,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران سه شنبه 11/22 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت165,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز دوشنبه 11/28 قیمت180,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه یکشنبه 11/27 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت197,800 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/22 14:10 ???? ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به تهران دوشنبه 11/28 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت154,410 تومان???? خرید آنلاین ✈ کیش به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت156,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز سه شنبه 11/29 قیمت238,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز جمعه 11/25 قیمت215,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت160,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز دوشنبه 11/28 قیمت180,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه پنج شنبه 11/24 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
آفر های ویژه امروز 1398/11/22 17:51 ???? ✈ تهران به مشهد جمعه 11/25 قیمت198,933 تومان???? خرید آنلاین ✈ مشهد به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت206,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اصفهان یکشنبه 11/27 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ اصفهان به تهران دوشنبه 11/28 قیمت177,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کیش شنبه 11/26 قیمت153,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به اهواز دوشنبه 11/28 قیمت238,100 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به شیراز شنبه 11/26 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ شیراز به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت226,600 تومان???? خرید آنلاین ✈ تبریز به تهران پنج شنبه 11/24 قیمت170,000 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به تبریز دوشنبه 11/28 قیمت180,800 تومان???? خرید آنلاین ✈ تهران به کرمانشاه چهار شنبه 11/23 قیمت159,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ کرمانشاه به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت173,400 تومان???? خرید آنلاین ✈ بندرعباس به تهران چهار شنبه 11/23 قیمت249,200 تومان???? خرید آنلاین ⚡نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است ☎تلفن تماس :07644420640-07644420630 ????موبایل:09347680160 ????آدرس سایت:ghaymat.com @kish_air
و در وب سایت چارتر 724 charter 724 رباط چارتر 724

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.